Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Personel

Görevi

Unvanı

Adı Soyadı

Oda No

e-posta

Dahili Tel

Koordinatör

Doç: Dr.

Sercan KARAV

510

sercankaravcomu.edu.tr

22062

Akademik ve Mali Süreçler – BAP – TÜBİTAK Satınalma, İhale Sorumlusu

Şube Müdürü V.

Murat BOZ

517

muratbozcomu.edu.tr

10506

BAP -  Satınalma, Arşiv İşleri

Bilgisayar İşletmeni

Özge Zeynep YURDABAL OLĞUN

508

zeynepcomu.edu.tr 

10512

TÜBİTAK/TÜSEB Satınalma, Burs Ödemeleri

Memur

Ahmet BÖCEK

505

ahmetbocekcomu.edu.tr

10516

TÜBİTAK/TÜSEB Satınalma, Burs Ödemeleri, Taşınır İşlemleri Bilgisayar İşletmeni Tayyar ŞAKAR 505 tayyarcomu.edu.tr 10515

BAP Satınalma, ve Yazı İşleri

4/D Daimi İşçi

İlknur ERDEN

508

ilknurerden1980hotmail.com

10532

BAP Satınalma

Memur

Esra TEMİZKAN

508

esratemizkancomu.edu.tr

10531

BAP Satınalma, Arşiv işleri, BAP ve GMKA Taşınır işleri Bilgisayar İşletmeni Ümit ÖZKALAN  507 umitozkalancomu.edu.tr  10511
TÜBİTAK/TÜSEB Satınalma, Burs Ödemeleri 4/B Büro Personeli Aylin ARSLAN 508 aylin.arslancomu.edu.tr 10513