Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Yıllar Bazında BAP Yönergeleri

1- 2002 YÖNERGE : 07/05/2002 tarih ve 3 Sayılı Senato toplantısı karar: 1   
2- 2005 YÖNERGE: 23/06/2005 tarih ve 3 sayılı Senato toplantısı karar: 16   
3- 2013 YÖNERGE: 04/01/2013 tarih ve 1 sayılı Senato toplantısı karar: 20

1- 2013 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI

2- 2016 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI

4- 2017 YÖNERGE: 09/02/2017 tarih ve 02 sayılı Senato toplantısı karar:01

3- 2017 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ

4- 2018 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ

5- 2019 YÖNERGE: 09/01/2019 tarih ve 01 sayılı Senato toplantısı karar: 37 5- 2019 YILI BAP UYGULAMA  İLKELERİ
6- 2020 YÖNERGE: 16/01/2020 tarih ve 01 sayılı Senato toplantısı karar: 05 6- 2020 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ
7- YÖNERGE: (31/12//2020 tarih ve 26 sayılı Senato toplantısı karar: 03) 7-2021 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ
  8-2022 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ
  7. 2023 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ

Ekler

2002 YONERGE.pdf
2005 YONERGE.pdf
2013 esaslar.pdf
2013 YONERGE.pdf
2016-uygulama-esaslari.pdf
2017 YONERGE.pdf
2017uygulamailkeleri.pdf
2018yiliuygulamailkeleri.pdf
2019 UYGULAMA İLKELERİ .pdf
2019 YONGERGE.pdf
2020 UYGULAMA İLKELERİ.pdf
2020 Yönerge.pdf
2021 BAP Yönerge.pdf
2021 UYGULAMA İLKELERİ.pdf
2022 BAP Uygulama İlkeleri.pdf
2023 BAP Uygulama İlkeleri.pdf
Yıllara Göre BAP Yayın Şartları.pdf