Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Kalite Güvencesi Komisyonları

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Kalite Güvencesi Alt Komisyonu

 

Başkan:  Prof. Dr. Sibel MENTEŞE

         Üye : Murat BOZ                                              Üye: Esra TEMİZKAN

                               (Şef)                                                                 (Memur)                   

 

 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Kalite Güvencesi Temsilcisi

Murat BOZ (Şef)

Ekler

051121_Kalite_guvence_toplanti_tutanagi-dönüştürüldü.pdf
261021-Kalite_guvence_toplanti_tutanagi.pdf