Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Formlar (BAP Projeleri)

PROJELER İÇİN KULLANILAN FORMLAR

İlgili formlar aşağıda ekler kısmındadır.

Ekler

Ara Rapor Formu.doc
Harcama Pusulası.xlsx
Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve Tutanağı.doc
Proje Başvuru Formu.doc
Proje Ekibi Beyan Formu (-NAP,DKT,TUT,SYT ).pdf
Proje Ekibi Beyan Formu (ileriarastirma).pdf
Proje Ekibi Beyan Formu (Lisans+Öğrencisi+Araştırma+Projesi).pdf
Proje Ekibi Beyan Formu(-HZP,YLT ).pdf
Revizyon Notları Formu.doc
Sonuç Raporu Formu.doc
Teklif Değerlendirme Formu.doc
TEZ BEYAN FORMU.pdf