Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP Komisyonu

 

Görevi

Unvanı

Adı Soyadı

e-posta

telefon

Komisyon Başkanı

Prof. Dr.

Okhan AKDUR

okhancomu.edu.tr

633

Komisyon Üyesi

Prof.Dr. 

Tuğba TÜMER

tumertbcomu.edu.tr

Komisyon Üyesi

Doç.Dr. 

Esra ERCAN

esraercancomu.edu.tr

 

Komisyon Üyesi

Doç.Dr. 

Durmuş ÖZBAŞI

dozbasicomu.edu.tr

 

Komisyon Üyesi

Doç.Dr. 

Ercan AKŞİT

ercanaksitcomu.edu.tr

 

Komisyon Üyesi

Doç. Dr.

Müşerref Hilal ŞEHİTOĞLU

hilalscomu.edu.tr 

2209

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Ekrem Şanver ÇELİK

sanver_celikcomu.edu.tr

1559

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Çavuş ŞAHİN

 csahin25240yahoo.com 

2171303

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Hanife GENÇ

 hgenccomu.edu.tr

1342

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.


Esin SOYDUGAN

esoydugancomu.edu.tr

1772

Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Sabri Sami TAN

 ssamitancomu.edu.tr

3358738/1134

Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi.

Emin YAKAR

eyakarcomu.edu.tr 

2270