Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS) Kullanıma Açılmıştır

BAP Birimi tarafından desteklenen projelerin akademik, idari ve mali tüm süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla geliştirilmiş olan APSİS Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kullanıma açılmıştır.

Sistem, birimde yürütülen tüm işlemler için otomasyon sağlamasının yanı sıra, araştırmacılar için de kolaylıklar sağlayan muhtelif araçlara sahiptir. Yeni sistem ile tüm süreçlerin daha kısa sürelerde ve eksiksiz tamamlaması amaçlanmaktadır.

APSİS üzerinden gerçekleştirilecek proje başvuru süreçlerinde araştırmacıların Akademik Veri Yönetim Sistemi AVES'teki bilgilerini güncellemeleri istenecek ve ayrıca özgeçmiş dosyası talep edilmeyecektir. Bu nedenle araştırmacıların AVES bilgilerini güncellemeleri önem arz etmektedir.

APSİS'e erişim için kısayol: http://apsis.comu.edu.tr/