Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Sık Sorulan Sorular

Proje araştırmacısıyım, proje başvurusunu veya yürüyen bir proje ile ilgili bir talebi ben gerçekleştirebilir miyim?

Proje başvurusu veya yürüyen bir proje ile ilgili herhangi bir talepte bulunma işleminin proje yürütücüsü tarafından yapılması zorunludur.


Devam etmekte olan bir projenin yürütücüsüyüm. Yeni bir proje için başvuru yapabilir miyim?

Bir öğretim üyesi, proje yürütücüsü olarak, en az ikisi tez projesi (Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik) olmak üzere toplam en fazla 3 proje alabilir. Hızlı Destek projeleri ve Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme Projeleri bu sınırlamanın dışındadır. 

Yürütmekte olduğum bir proje için en fazla kaç ay ek süre talep edebilirim?

Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ek süre verilebilir. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler de dâhil olmak üzere en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerekir. 

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

Hızlı Destek Projelerinin süresi 6 aydan az ve 12 aydan fazla olamaz. En fazla 6 ay ek süre verilir.

Proje bütçesinde, kongre/sempozyum katılımı amacıyla en fazla ne kadar kaynak tahsis edilebilir?

Projeler kapsamında, yurt içi ve yurt dışı kongre katılım ücretleri ve buna bağlı kongre ulaşım ve seyahat ödemeleri yapılamaz. 

Proje bütçesinden anketör ve veri girişi ödemeleri yapılabilir mi?

Lisansüstü tez projelerinde anketör, veri girişi vb. ödemeleri için bütçe verilmemektedir. BAP komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde, anketör hizmeti ihtiyacı duyulan Bağımsız Araştırma ve Eğitim Geliştirme Projeleri için en fazla 1.000 TL ödenek verilir. Diğer proje türlerinde anketör ücreti ödenmez.