Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Proje Arşivi

     “Bilimsel Araştırma Destek Hizmetlerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Araştırmacı Performansına Yönelik Kalite Güvence Sistemi Altyapısının Oluşturulması” Başlıklı altyapı projesi kapsamında proje takibinde otomasyon sistemine 2013 yılında Proje Yönetim Sistemi Programı ile geçilmiş ve 2013 yılı Ocak ayından itibaren BAP projeleri yeni otomasyon sistemi üzerinden kabul edilmeye başlanmıştır.  Ocak 2018'de 2012 yılı ve öncesinde yürütülmüş olan otomasyon öncesi projeler de sisteme dahil edilmiş olup, ilgili projelerin eksik olan bilgilerinin kayıtları devam etmektedir. 

     Ekte bulunan proje listeleri  otomasyon kapsamındaki devam eden projeleri kapsamaktadır.  

     Tamamlanmış tüm projelerin listelerine ana sayfamız üzerinden "BAP PROJE LİSTELERİ" butonundan ulaşılabilir. 

 Güncelleme: 01.04.2021

 

Ekler

DİĞER DESTEKLER.pdf
Tamamlanmış BAP Projeleri.pdf
TAMAMLANMIŞ DPT PROJELERİ (Güncelleme 04.11.2016).pdf
Tamamlanmış TÜBİTAK Projeleri.pdf
Yürürlükte Olan BAP Projeleri.pdf
Yürürlükte Olan TÜBİTAK Projeleri.pdf