Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Yıllar Bazında BAP Yönergeleri

1- 2002 YÖNERGE : 07/05/2002 tarih ve 3 Sayılı Senato toplantısı karar: 1   
2- 2005 YÖNERGE: 23/06/2005 tarih ve 3 sayılı Senato toplantısı karar: 16   
3- 2013 YÖNERGE: 04/01/2013 tarih ve 1 sayılı Senato toplantısı karar: 20

1- 2013 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI

2- 2016 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI

4- 2017 YÖNERGE: 09/02/2017 tarih ve 02 sayılı Senato toplantısı karar:01

3- 2017 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ

4- 2018 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ

5- 2019 YÖNERGE: 09/01/2019 tarih ve 01 sayılı Senato toplantısı karar: 37 5- 2019 YILI BAP UYGULAMA  İLKELERİ
6- 2020 YÖNERGE: 16/01/2020 tarih ve 01 sayılı Senato toplantısı karar: 05 6- 2020 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ
7-2021 YÖNERGE: 31/12//2020 tarih ve 26 sayılı Senato toplantısı karar: 03 6- 2021 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ

Ekler

2002 YONERGE.pdf
2005 YONERGE.pdf
2013 esaslar.pdf
2013 YONERGE.pdf
2016-uygulama-esaslari.pdf
2017 YONERGE.pdf
2017uygulamailkeleri.pdf
2018yiliuygulamailkeleri.pdf
2019 UYGULAMA İLKELERİ .pdf
2019 YONGERGE.pdf
2020 UYGULAMA İLKELERİ.pdf
2020 YONGERGE.pdf
2021 BAP YÖNERGE.pdf
2021 UYGULAMA İLKELERİ.pdf