Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Mevzuatlar (DPT Projeleri)

DPT Projeleri için aşağıdaki linklerden bilgi alınabilir.

                        http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal

                        http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/Index.aspx

 

DPT Projelerinin harcamaları aşağıdaki mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır:

2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu