Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Personel

Görevi

Unvanı

Adı Soyadı

Oda No

e-posta

Dahili Tel

Koordinatör

Doç. Dr. 

Hanife GENÇ

510

hgenccomu.edu.tr

1342

Akademik ve Mali Süreçler, BAP ve TÜBİTAK harcama/satınalma

Şube Müdürü

Neriman ÖZSOY

517

nakansucomu.edu.tr

2052

Şef – BAP – TÜBİTAK Satınalma, İhale Sorumlusu

Şef

Murat BOZ

510

muratbozcomu.edu.tr

2436

Şef-TÜBİTAK Satınalma Şef Hakan SAKINMAZ 505 hsakinmazcomu.edu.tr  1077

BAP Satınalma

Memur

Filiz SAVAŞ

507

filizsavascomu.edu.tr

1068

BAP - TÜBİTAK Satınalma, Arşiv İşleri

Bilgisayar İşletmeni

Özge Zeynep YURDABAL OLĞUN

508

zey_balhotmail.com

1074

BAP - TÜBİTAK Satınalma, Burs Ödemeleri

Memur

Ahmet BÖCEK

505

insectrumhotmail.com

1066

TÜBİTAK Satınalma, Burs Ödemeleri ve Yazı İşleri

Büro Elemanı

İlknur ERDEN

507

ilknurerden1980hotmail.com

1068

BAP Satınalma

Memur

Esra TEMİZKAN

508

esratemizkancomu.edu.tr

1074