Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Personel

Görevi

Unvanı

Adı Soyadı

Oda No

e-posta

Dahili Tel

Koordinatör

Prof. Dr. 

Hanife GENÇ

 

hgenccomu.edu.tr

1342

Akademik ve Mali Süreçler, BAP ve TÜBİTAK harcama/satınalma

Şube Müdürü

Neriman ÖZSOY

517

nakansucomu.edu.tr

2052

Şef – BAP – TÜBİTAK Satınalma, İhale Sorumlusu

Şef

Murat BOZ

510

muratbozcomu.edu.tr

2436

BAP - TÜBİTAK Satınalma, Arşiv İşleri

Bilgisayar İşletmeni

Özge Zeynep YURDABAL OLĞUN

508

Ücretsiz İzinde

1074

BAP - TÜBİTAK Satınalma, Burs Ödemeleri

Memur

Ahmet BÖCEK

505

ahmetbocekcomu.edu.tr

1066

BAP - TÜBİTAK Satınalma, Burs Ödemeleri, TÜBİTAK Taşınır İşleri Bilgisayar İşletmeni Tayyar ŞAKAR 505 tayyarcomu.edu.tr 1077

BAP Satınalma, ve Yazı İşleri

Daimi İşçi

İlknur ERDEN

508

ilknurerden1980hotmail.com

1074

BAP Satınalma

Memur

Esra TEMİZKAN

508

Doğum izninde

1074

BAP Satınalma, Arşiv işleri, BAP ve GMKA Taşınır işleri Bilgisayar İşletmeni Ümit ÖZKALAN  507 umitozkalancomu.edu.tr  1068