Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

  • İnsanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasını sağlamak,
  • Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ve özgür araştırma ortamının oluşturulmasını sağlamak,
  • Bilimsel ve Sanatsal araştırmalar için mali destek sağlamak, yapılmakta olan araştırmaların niteliğini yükseltmek  ve Üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek,
  • Araştırma sonuçlarının uluslararası yayınlara dönüştürülerek üniversitemizin bilimsel etkinliğini arttırmak.

 

 

VİZYONUMUZ

       Projeler için tahsis edilen kaynakları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin temel ilkeleri doğrultusunda stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli bir şekilde kullanarak bilimsel ve sanatsal projeleri desteklemek, Üniversitemizde proje kültürünü ve niteliğini arttırmaktır.