Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Amaç ve Hedefler

         ÇOMÜ BAP Komisyonu öncelikli amaç ve hedefleri; üniversite bünyesinde yapılması planlanan bilimsel ve sanatsal araştırma projelerini desteklemek, bu projeler kapsamında yapılacak veya yapılmakta olan araştırmaların niteliğini yükseltmek ve araştırma sonuçlarının uluslararası yayınlara dönüştürülerek üniversitenin bilimsel etkinliğini arttırmak, üniversitede proje kültürünü geliştirmektir. 

             ÇOMÜ BAP Koordinasyon Birimi, Komisyonun sekreterya hizmetlerini yürütmekte olup, üniversite bünyesinde yapılacak olan bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi ve  yürütülmesi ile üniversitemiz öğretim elemanlarının yürütücülüğünde TÜBİTAK, SANTEZ, UDAP, KALKINMA BAKANLIĞI, TETAM vb. kurumların desteklemiş oldukları projelerin ilgili mevzuatları kapsamında takibi ve harcamalarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.