Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Kalite Güvencesi Komisyonları

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Kalite Güvencesi Alt Komisyonu

 

Başkan:  Doç. Dr. Hanife GENÇ

Üye: Neriman ÖZSOY (Şube Müdürü)                                                            Üye : Murat BOZ (Şef)

 

 

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Kalite Güvencesi Temsilcisi

Neriman ÖZSOY (Şube Müdürü)