Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Kalite Güvencesi İç Değerlendirme Raporları

                           Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  Kalite Güvencesi İç Değerlendirme Raporları yıl bazında  ekli dosyalarda bulunmaktadır. 

Ekler

BAP KALİTE GÜVENCESİ-2016.pdf
BAP KALİTE GÜVENCESİ-2017.pdf