Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP Birimi Görev Tanımları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin görev tanımları ve birim iş akışları ile ilgili dosyalara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

 

 

Ekler

BAP BİRİMİ GÖREV TANIMI 2018.pdf
BAP İŞ AKIŞLARI 2018.pdf
BAP PERSONELİ GÖREV TANIMLARI 2018.pdf