Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ PROJE GÜNLERİ YAPILDI

.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Alt Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda TÜB paydaşı üniversiteler üretiminde bulunan Lisansüstü tez ve BAP kaynaklarınca yürütülen son iki yıla ait projelerin poster ve sözlü sunum şeklinde sunulduğu etkinlik,  8 Kasım 2017 Çarşamba günü üniversitemizden 4’ü sözlü sunum olmak üzere toplam 17 projenin katılımı ile gerçekleşmiştir.  Sunumu yapılan proje listesi aşağıda verilmiştir.

Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda saat 09:30-16:00 arasında gerçekleşen sunum programına Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal,  Namık Kemal Üniversitesi BAP Koordinatörü Kırklareli Üniversitesi BAP Koordinatörü, Koordinatörümüz Doç. Dr. Hanife Genç, proje yürütücüsü/araştırmacısı öğretim üyeleri ve öğrenciler katılmışlardır.

Poster sunumları Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Fuyae salonunda gerçekleştirilmiştir.

Trakya Üniversiteler Birliği Proje Günleri etkinliğine katılan projeler ile ilgili bilgiler aşağıdaki listede verilmiştir.

Katılan tüm  araştırmacılara ve emeği geçen herkese teşekkürler.

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Sunum Şekli

Doç. Dr. Ümran Şengül

Tedarikçi Seçimi için Çok Amaçlı Programlama ve Bir Uygulama Denemesi

sözlü sunum

Yrd. Doç. Dr. Tülay Turgut Genç

SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAYA TÜRÜNDEGIS1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜNÜN NTH1 GEN EKSPRESYONUNA ETKİSİNİN ANALİZİ

sözlü sunum

Yrd. Doç. Dr. Serkan Bakırdöğen

Deneysel Sklerozan Enkapsüle Peritonit Modelinde Adalimumab Tedavisinin Etkinliği

poster sunum

Yrd. Doç. Dr. Serdar Enginoğlu

Bazı Esnek Karar Verme Algoritmaları ve Onların Bilgisayar Programı

poster sunum

Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu

KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN KENTSELTASARIMDA KULLANIMI: LAPSEKİ (ÇANAKKALE) İLÇESİ ÖRNEĞİ

sözlü sunum

Doç. Dr. Ekrem Şanver Çelik

PROBİYOTİK BAKTERİLERİN BAZI ÖNEMLİ BALIK PATOJENLERİ
ÜZERİNE İN VİTRO ANTAGONİSTİK ETKİSİ

sözlü sunum

Yrd. Doç.Dr. Ayten Dinç

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

poster sunum

Yrd.Doç. Dr. Zikriye Özbek

KOLESTEROL TAYİNİNDE KULLANILABİLECEK AMPEROMETRİK BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

poster sunum

Prof. Dr. Sebahattin Ergün

Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss yemlerine farklı oranlarda ilave edilen FARMARİN®'nin büyüme performansı bağırsak mikrobiyotası bağışıklık parametreleri ve hastalık direnci üzerine etkileri

poster sunum

Yrd. Doç.Dr. Sani Demiri

Sensör Uygulamaları için Metal Oksit İnce Filmlere Metal veveya Karbon Nanotüp Modifikasyonu ile Nanokompozitlerin Eldesi

poster sunum

Prof.Dr. Osman Tiryaki

Elmalarda çoklu pestisit kalıntı analizi için QuEChERS metodunun, matris etkisi ve ölçüm belirsizliği değerlendirmelerini içerecek şekilde, validasyonu

poster sunum

Prof. Dr. Hüseyin Ekinci

UMURBEY ÇAYI (ÇANAKKALE) SEDİMENTLERİNDE AĞIR METAL DURUMUNUN SIRALI EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

poster sunum

Doç. Dr. Hanife Genç

Laboratuvar Koşullarında Domates Güvesi [(Tuta absoluta Meyrick
(Lepidoptera:Gelechiidae)]’ nin Yapay Diyet Üzerinde Beslenme Olanaklarının Araştırılması

poster sunum

Yrd. Doç. Dr. Halil Fatih Aşgün

Kardiyopulmoner Bypass Sistemindeki Modifikasyonların Gazeöz Mikroembolizasyon Üzerine Etkisi

poster sunum

Yrd. Doç. Dr. Fikret Çakır

Marinasyon ve Dumanlama İşlemi Uygulanmış Alabalıkların Besin Değeri, Duyusal, Tekstürel ve Renk Özelliklerinin Belirlenmesi

poster sunum

Yrd. Doç.Dr. Fikret Çakır

Farklı Paketleme Materyalleri İle Paketlenen Sebzeli Ve Marine Ahtapot (Octopus vulgaris, Curvier 1797) Salatalarının Raf Ömürlerinin Belirlenmesi

poster sunum

Yrd. Doç. Dr. Emin Yakar

KADMİYUM OKSİT CdO NANOPARÇACIKLARIN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

poster sunum