Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

GÖREV SÜRESİ DOLAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÜYELERİMİZ YENİDEN GÖREVLENDİRİLMİŞTİR.

.

                   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 30/05/2019 tarih, 06 sayılı toplantısında alınan 21 nolu karar aşağıdaki gibidir.

             "Karar 21) Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nda 14/05/2019 tarihinde görev süresi dolan üyelerin Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 4. maddesine istinaden 4 (dört) yıl süre ile yeniden görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi"

                 Karar kapsamında komisyonumuzun görev süreleri tabloda yer almaktadır. 

                 Tüm üyelerimize görevlerinde başarılar diliyoruz.

             Görevi Ünvanı Adı-Soyadı Görevlendirme Senato Karar Tarihi

Komisyon Başkanı

Prof. Dr.

Süha ÖZDEN

Rektör Yardımcısı

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Levent GENÇ

29/12/2016

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Ahmet ÜNVER

29/12/2016

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Salih Zeki GENÇ

29/12/2016

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Şerif KORKMAZ

29/12/2016

Komisyon Üyesi

Doç. Dr.

Müşerref Hilal ŞEHİTOĞLU

30/05/2019

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Ekrem Şanver ÇELİK

30/05/2019

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Çavuş ŞAHİN

30/05/2019

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Hanife GENÇ

30/05/2019

Komisyon Üyesi

Prof. Dr.

Esin SOYDUGAN

30/05/2019

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Sabri Sami TAN

30/05/2019

Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Emin YAKAR

30/05/2019