Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EĞİTİM SEMİNERİ VE ÇALIŞTAYI'NDA

24-28 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan "BAP Koordinasyon Birimleri Çalıştayı"na üniversitemizden BAP Koordinatörü Doç. Dr. Hanife GENÇ, Neriman ÖZSOY, Murat BOZ, Ahmet BÖCEK ve Ümit ÖZKALAN katılmışlardır.

           

          Çalıştayda BAP birimlerinin görev alanı, proje kapsamları, üniversitelerin araştırma yönü, harcamalar ve birimle ilgili güncel sorunlar görüşülmüştür.  Maliye Bakanlığının yeni sistemi "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi" ile ilgili sorunlar görüşülmüş, katılan üniversitelerin BAP birimleri ile ortak çözüm önerileri oluşturulmuştur.