Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

"KONGRE AMAÇLI SEYAHAT" BÜTÇESİ TALEPLERİ

Proje önerisi yapılırken "Kongre Amaçlı Seyahat" giderlerinin düzenlenmesinde Kongrenin Yurt içi veya yurt dışı olduğunun belirtilmesi önem arzetmektedir.

                  Proje önerisi yapılırken, “Kongre Amaçlı Seyahat” gideri olarak talep edilecek bütçeler, “Yurt İçi Kongre Katılımı” ve “Yurt Dışı Kongre Katılımı” ayrımı yapılmak suretiyle toplamı 3000 TL’yi geçmeyecek şekilde bütçelendirilmelidir  (Bkz. Örnek Bütçe Tablosu).  Sözkonusu bütçeler, harcama aşamasında Kongre Amaçlı Seyahat giderleri kalemleri içinde aktarılarak kullanılabilecektir.

                04/10/2018 tarihi itibariyle, BAPSİS üzerinde bugüne kadar kongre katılımı bütçesi verilmiş, ancak yurt içi kongre/yurt dışı kongre ayrımı belirtilmemiş olan projelerin bütçe tabloları “yurt dışı” kongre harcama kalemi eklenmek ve toplam kongre bütçesi ikiye bölünmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihten sonra talep edilecek kongre amaçlı seyahat bütçeleri “Örnek Bütçe Tablosu”nda görüldüğü gibi düzenlenebilir. 

Örnek Bütçe Tablosu

Proje Bütçesi

Sıra No

Bütçe Türü

Tanımı/Adı

Miktar

Birimi

Birim Fiyatı

KDV

Tutar(KDV'li)

1

Demirbaş

Dijital refraktometre

1

Adet

2.300,00

18

2.714,00

2

Tüketim Malzemesi (Genel)

METHANOL

1

Adet

135,00

18

159,30

3

Yolluk Yevmiye (Kongre Katılımı)

Kongre Katılımı Yurt içi

2

Adet

750,00

0

1.500,00

4

Yolluk Yevmiye (Kongre Katılımı)

Kongre Katılımı Yurt dışı

1

Adet

1.500,00

0

1.500,00