Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

COVİD-19 TEMALI İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURULARI

.

     Covid-19 Temalı İleri Araştırma Projeleri başvurularının yaşanan salgın nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere 01-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yeniden alınabilmesine, Üniversitemiz senatosunun 23/07/2020 tarih ve 16 sayılı toplantısında alınan 1 nolu karar ile karar verilmiştir.

     Bu kapsamda BAPSİS üzerinden başvuru yapılabilmesi için sistem ilgili tarihlerde İleri Araştırma Projeleri başvurularına açık olacaktır.  Ancak sadece Covid-19 konulu projeler sunulabilecektir, başka konularda sunulacak projelerin işleme alınmayacağı önemle duyurulur. 

 

İleri Araştırma Projeleri ile ilgili mevzuat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İleri Araştırma Projeleri: BAP Komisyonu tarafından desteklenen özgün ve etki değeri yüksek olması beklenen projelerdir. Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. Proje önerileri çok disiplinli (farklı bölüm, fakülte, üniversite vb.) olarak da kurgulanabilir. Proje kapsamında en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde tam metin yayın yapılması zorunludur. Daha önce en az 1 adet TÜBİTAK araştırma projesi yürütücülüğünü başarı ile tamamlamış öğretim elemanları İleri Araştırma Projesi sunabilirler. Öğretim elemanları, aynı anda sadece 1 İleri Araştırma Projesi ekibinde yürütücü ve/veya araştırmacı olarak yer alabilirler. Yürütülmekte olan İleri Araştırma Projesi sonuçlanmadan, yeni bir İleri Araştırma projesi ekibinde yer alınamaz. Bu proje türü için başvuru takvimi ve koşulları BAP Koordinasyon Birimi tarafından duyurulur.

2020 YILI BAP UYGULAMA İLKELERİ

İleri Araştırma Projeleri: BAP Komisyonu tarafından desteklenen özgün ve etki değeri yüksek olması beklenen projelerdir. Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. Proje önerileri çok disiplinli (farklı bölüm, fakülte, üniversite vb.) olarak da kurgulanabilir. Üniversitemiz öğretim üyeleri ile doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların diğer destek programlarından daha yüksek bütçeler ile desteklenen bilimsel araştırma ve geliştirme (ARGE) faaliyetlerini içeren projelerdir. Bu proje türünde proje yürütücüsü olabilmek için daha önce en az 1 adet TÜBİTAK Araştırma Projesi (TÜBİTAK ARDEB (1002 hariç)) yürütücülüğü yapmış olma şartı vardır. Öğretim elemanları, aynı anda sadece 1 İleri Araştırma Projesi ekibinde yürütücü ve/veya araştırmacı olarak yer alabilirler. Yürütülmekte olan İleri Araştırma Projesi sonuçlanmadan, yeni bir İleri Araştırma projesi ekibinde yer alınamaz. Proje kapsamında en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde tam metin yayın yapılması zorunludur.

Başvurular, Nisan ayı içerisinde alınır.

Proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak en az 3 hakem görüşü ile değerlendirilir. Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar (altı aylık dönemlerde) ve proje bitiminde sonuç raporu BAPSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, Komisyonun uygun göreceği sayıda hakeme gönderilir, hakem görüşleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir. Projenin tamamlamasını takip eden 2 yıl içinde taahhüt edilen en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde basılmış tam metin yayın BAPSİS aracılığı ile birime sunulmalıdır.

 

 İleri Araştırma Projeleri  bütçe üst limiti: 146.000 + 4.000 (Kongre amaçlı seyahat)= 150.000 TL