Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP YÖNERGE VE UYGULAMA İLKELERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama Yönergesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2020 Yılı Uygulama İlkeleri yenilendi.

Yönerge ve 2020 yılı Uygulama İlkelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 16/01/2020 tarih ve 01 Sayılı Senato toplantısında alınan 05 nolu karar ile yürürlüğe girmiştir. 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2020 Yılı  Uygulama İlkeleri 23/01/2020 tarih ve 2020/02 sayılı BAP toplantısında alınan 64 nolu karar ile yürürlüğe girmiştir.