Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Proje Arşivi

     “Bilimsel Araştırma Destek Hizmetlerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Araştırmacı Performansına Yönelik Kalite Güvence Sistemi Altyapısının Oluşturulması” Başlıklı altyapı projesi kapsamında proje takibinde otomasyon sistemine 2013 yılında Proje Yönetim Sistemi Programı ile geçilmiş ve 2013 yılı Ocak ayından itibaren BAP projeleri yeni otomasyon sistemi üzerinden kabul edilmeye başlanmıştır.  

     Ekte bulunan proje listeleri BAP Projeleri bazında  Otomasyon öncesi ve Otomasyon sonrası olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır.  

  DEVAM EDEN BAP PROJELERİ (2013-.....) ve KAPANAN BAP PROJELERİ (2013-......) dosyalarında otomasyon sistemine kayıtlı, 2013 yılı sonrası proje listelerine ulaşılabilir.

  DEVAM EDEN BAP PROJELERİ (.....-2012 YILLARI) ve TAMAMLANMIŞ BAP PROJELERİ (.....-2012 YILLARI)  dosyalarında ise 2013 yılına kadar manuel olarak yürütülen,  otomasyon sistemi öncesi projelere ulaşılabilir. 

 

Güncelleme: 12/01/2017

 

Ekler

DEVAM EDEN BAP PROJELERİ (.....-2012 YILLARI) (Güncelleme12.01.2017).pdf
DEVAM EDEN BAP PROJELERİ (2013-...........) (Güncelleme12.01.2017).pdf
DEVAM EDEN TÜBİTAK PROJELERİ (Güncelleme12.01.2017).pdf
DİĞER DESTEKLER.pdf
KAPANAN BAP PROJELERİ (2013-......) (Güncelleme12.01.2017).pdf
KAPANAN BAP PROJELERİ (.....-2012 YILLARI) (Güncelleme12.01.2017).pdf
KAPANAN TÜBİTAK PROJELERİ (Güncelleme12.01.2017).pdf
TAMAMLANMIŞ DPT PROJELERİ (Güncelleme 04.11.2016).pdf