Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

PROJE SÜREÇLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

26/04/2013 Cuma günü Troya Kültür Merkezinde  Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem KALINLI'nın katılımı ile APSİS (Proje Süreçleri Yönetim Sistemi)  ve AVES (Akademik Veri Yönetim Sistemi) Sistemlerinin tanıtımı ile ilgili bir toplantı yapılmıştır.

       Toplantıda BAP Projelerinin sunulması, ara ve kesin raporlar, harcama talepleri, ek süre, ek bütçe  ve çeşitli taleplerin  APSİS (Proje Süreçleri Yönetim Sistemi) üzerinden kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir.

      AVES (Akademik Veri Yönetim Sistemi)  programının  üniversitemize sağlayacağı kolaylıklar ve  akademik performans yönetimi ve performans ölçüm göstergeleri açısından sistem kullanıldıkça kaydedilecek bilgilerin program üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde alınabilecek istatistiki bilgilere ulaşılabileceği bilgisini vermiştir.