Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP PROJE BİLGİ VE ÖZETLERİ 2013-2014 KİTABI ÇIKTI

"BAP Proje Bilgi ve Özetleri 2013-2014" Kitabı çıktı. 

Kitapta, 2013 ve 2014 yıllarında başlayan projelerin kısa bilgi ve özetleri ile bu iki yılda yapılan projelere ilişkin tablolar yer almaktadır. 

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Ekler

Comu_Bap_proje_ozetler_2013_2014.pdf