Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP Birimi Kahvaltısı

             BAP Koordinasyon Birimi,  birim personeli,  Koordinatör Doç. Dr. Hanife GENÇ ve Komsiyon Başkanı / Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN eşliğinde birim işleyişi hakkında görüşmeler için 11/10/2016 Cuma günü kahvaltıda toplandı.