Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

TÜM DİLEKÇELER REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR

TÜM PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE ARAŞTIRMACILARININ DİKKATİNE,

Üniversitenin tüm birimleri Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçtiğinden dolayı 2016 yılından itibaren BAP birimi tarafından yürütülen projeler kapsamında yapılacak tüm işlemler için (harcama ve avans talepleri, PTİ ödemeleri, Burs ödemeleri ve diğer talepler) verilecek dilekçelerin Rektörlük binası giriş katında bulunan Genel Evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 

BAP Koordinasyon Birimi olarak,  elden kesinlikle dilekçe alınmayacaktır. 

TÜBİTAK Projeleri kapsamında Burs ödemeleri ile ilgili dilekçe ekinde Burslu Öğrenci Bilgi Formu, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Öğrenci Belgesinin eklenmesi zorunludur.