Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

TÜBİTAK PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE

TÜBİTAK Proje bursiyerlerin SGK kapsamına alınması ile ilgili işe giriş ve çıkış işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.  Bursiyer  olarak  işe  başlayan  veya  bursiyerlikten  ayrılan  öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında yasal süreleri içerisinde  giriş veya çıkış işlemlerini  yaptırmaları  ve  birimimizi  bu  konuda  bilgilendirmeleri  büyük  önem  arz etmektedir.  (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın 10/05/2016 tarihli yazısına istinaden, SGK Giriş İşlemleri: Bursiyer olarak işe başlamadan 5 iş günü öncesinden, Çıkış İşlemleri: Bursiyerliğin bitiş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılmaktadır.)  

SGK  girişi yapılmayan bursiyerlere burs ödemesi yapılmayacaktır.

Devam  eden  bursiyerlerin burs  ödemelerinin  yapılabilmesi  için,  proje  kapsamında  çalışan bursiyerler  ile  ilgili  birimimize   teslim  edilen  "Bursiyer  Bilgi  Formları"ndaki  beyanların doğruluğundan ve diğer burs ödeme evrakları ile  Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Müstehaklık Sorgulama belgesinin, her ayın 1'i ila 5'i  (5. gün mesai saati bitimine kadar) arasında BAP birimine teslim edilmesinden proje yürütücüsü sorumludur.  

E-bildirge  ödemelerinin  zamanında  yapılabilmesi,  puantajların  Sağlık  Kültür  ve  Spor Dairesi Başkanlığına süresi içinde gönderilmesi ve bursiyerlerin ödemelerinin aksamaması için  burs evraklarının her ayın 5'inci günü mesai bitiş saatine kadar Birimimize teslim edilmesi büyük önem arzetmektedir.