Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

TÜBİTAK PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE BURSİYERLERİNİN DİKKATİNE

TÜBİTAK PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE BURSİYERLERİNİN DİKKATİNE,
 

Bilindiği gibi 6676 ve 5510 sayılı kanunların bazı maddelerinde yapılan değişiklikle TÜBİTAK bursiyerlerimizin sigortalı kapsamına alınması gündeme gelmiştir.  

Bu kapsamda sigorta işlemlerinin tamamlanabilmesi için tüm bursiyerlerin  kendisi veya ailesi üzerinden sosyal güvencesi olup olmadığını belgelemesi (SGK’ya başvurarak ya da E-devlet şifresi ile) ve sözkonusu belgeyi  BAP Koordinasyon birimine en geç 12 Nisan 2016 Salı günü mesai bitiş saatine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.  
 

Not: SGK’ya başvurmak suretiyle belge çıkartacak bursiyerlerimiz için başvuru dilekçesi örneği ektedir.
 

E-devlet şifresi ile online belge almak isteyen bursiyerlerimizin SPAS (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) Müstehaklık Sorgulama işlemi yapmaları gerekmektedir. (arama butonundan provizyon sorgulama yazıldığında direkt ilgili sayfaya ulaşılabilir.)

Önemle duyurulur

BAP Koordinasyon Birimi


Ek: SGK başvuru dilekçesi

Ekler

SGK.docx