Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

TALEBİ YAPILMAYAN HARCAMA İŞLEMLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

TÜM PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE ARAŞTIRMACILARININ DİKKATİNE,

Birimimizce işlemleri yapılan tüm proje türlerinde (BAP, TÜBİTAK, SANTEZ, DPT vb.)  BAP Koordinasyon birimine harcama talep dilekçesi ile başvuru yapılmadan ve işlemleri tamamlanmadan fatura kestirilmemesi önemle duyurulur.

Birimimizce işlem yapılmadan tarafımıza gönderilen fatura ve ödemeler dikkate alınmayacaktır.

Harcama talep dilekçelerinizi üniversitemiz genel evrak birimine iletebilirsiniz.