Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

PROJELERDE YAYIN KOŞULU

Proje Yürütücülerinin ve Araştırmacılarının Dikkatine

            Desteklenen projelerin sonuçlarının proje tamamlandıktan sonra, en geç iki yıl içinde ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde tam metin, makale, tam metin bildiri, kısa makale (SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde), kitap veya kitap bölümü: sanat dallarında ise ortaya konulan eserin yayınlanması gerekir.

          Yayın koşulunun sağlanabilmesi için sözkonusu yayının basılmış olması zorunludur. Yayına DOI numarası verilmiş olsa bile henüz basılmamış olduğu için (sayfa numaraları verilmediği için) yayın koşulu kriterini sağlamaz.

           Proje tamamlandıktan sonraki 2.yılın bitiminde BAPSİS otomatik olarak ilgili proje ekibini bloklamakta, sözkonusu koşul yerine getirilene kadar yeni proje başvurularının yanısıra, sistem üzerinde herhangi bir işlem yapılması engellenmektedir.