Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ

Proje Yürütücüleri ve Proje Ekibinin Dikkatine,

                     Lisansüstü Tez projeleri, Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık tezlerini kapsayan, danışmanı olan öğretim üyesinin yürütücülüğünde tez öğrencisi ile birlikte yürütülen araştırma ve geliştirme projeleridir. İlgili tez ile resmi bağlantısı olmayan kişiler proje ekibinde yer alamaz.

             Proje bitiminde, ilgili birimlerce onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshası ve tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belge BAPSİS'te ilgili proje sayfasında raporlar sekmesi kullanılarak sisteme yüklenmeli ve ciltli 1 adet tez, BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Tezlerde mutlaka dipnot olarak, "Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası:....." ibaresi yazılmalıdır.

                    Projelendirilmiş lisansüstü tez, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık, ilgili enstitüsünün, mezuniyet için gerekli olan koşulların sağlanması, BAP'ın proje yayın koşulunun sağlanması için yeterlidir. Ancak teşekkür kısmına "Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koodinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:...." ibaresi bulunmayan tezler ve yayınlar hiçbir şekilde proje ile ilişkilendirilemez ve proje çıktısı sayılamaz.