Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

KLİNİK ARAŞTIRMALAR

.

                   Klinik Araştırmalar konusunda Üniversitemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığından gelen 10/11/2017 tarih ve 133102 sayılı yazıya ekli dosyadan,   yazı eki  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13/10/2017 tarih ve E.195684 sayılı yazısına duyurunun fotografları bölümünden ulaşılabilir. 

          Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun  13/10/2017 tarihli  yazısında, Klinik araştırmaların yürütülmesi sırasında, araştırmacılar tarafından planlanan değişikliklerin bildirilmesi, güvenlilik bildirimleri, yılık bildirim formu, araştırmanın süresi içerisinde başlatılamaması durumunda yapılması gerekenler, araştırmanın erken sonlandırılması, durdurulması, sonuç raporu ile ilgili  önemli uyarılar yer almaktadır. 

Ekler

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YAZISI.pdf