Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

İleri Araştırma Projeleri  başvuruları 1 Nisan tarihi itibariyle başlamıştır. Başvurular 30 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 Yılı Uygulama İlkeleri’nin  “Proje türleri hakkında açıklamalar” başlıklı 6. Maddesinin  (m) bendi aşağıda verilmiştir.

m. İleri Araştırma Projeleri: Üniversite veya BAP Birimi tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda diğer destek programlarından daha yüksek cihaz ve ekipman alımına olanak verecek bütçeler ile desteklenen projelerdir. Projelerin en az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde bilim dalları, diğer alanlarda anabilim dalları ayrı merkez olarak değerlendirilir, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedenidir. Bu projelerin başvuruları 1-30 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılır. Komisyonun değerlendirmesinden sonra nihai karar Ekim 2016 içerisinde ilan edilerek, projeler başlatılır. Araştırmacılar yürüttükleri proje sayısına bakılmaksızın yılda bir kez olmak üzere İleri Araştırma Projesi önerebilirler. Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir İleri Araştırma Projesinde yürütücü olabilirler. İleri Araştırma Projesinin ortağı olan bir birim aynı anda farklı bir ileri araştırma projesine daha ortak olamaz.