Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

E-ARŞİV FATURALAR VE AVANS İŞLEMLERİ

TÜM PROJE YÜRÜTÜCÜ VE ARAŞTIRMACILARININ DİKKATİNE

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih ve 90192509-220.05-827 sayılı yazısında ''e-Fatura ve e-Arşiv faturaların, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre kanıtlayıcı belge olarak kabul edilebilmesi için;

1) E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden mal teslimi veya hizmet ifası durumunda, genel hükümler çerçevesinde düzenlenmiş kağıt fatura ödeme belgesine bağlanacaktır.

2) E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden mal teslimi veya hizmet ifası durumunda, harcama birimlerince Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden sorgulanarak ilgili birimin harcama yetkilisi ya da gerçekleştirme görevlisinin adı, soyadı, unvanı, imzası, mühür ve onay tarihi ile ''kontrol edilmiştir'' ibaresini taşıyan kağıt ortamındaki e-Arşiv Fatura, ödeme belgesine bağlanacaktır.'' denilmektedir.

E-Arşiv fatura uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar bir sonraki ayın 1. ile 15. günü arasında oluşturulacak e-arşiv raporu ile G.İ.B'e bildirilmek zorundadır. Dolayısıyla faturanın kesilmesi ile fatura sorgulama sistemine yansımasının arasında ortalama 1 ay süre geçmektedir. Bu da harcamalarını avans yöntemiyle yapan araştırmacıların avanslarının kapanmamasına (mal,malzeme ve hizmet alımlarında avans kapama süresi 1 aydır) yol açmaktadır.

Bu nedenle, avans alan proje araştırmacılarının yukarıdaki açıklamalara uygun şekilde harcama yapmaları, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından önem arzetmektedir.