Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

ÇOMÜ BAP UYGULAMA İLKELERİ

31/01/2013 Tarih ve  02-11 no'lu Komisyon Kararı ile kabul edilmiş olan "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2013 yılı Uygulama Esasları" 14/01/2015 tarih ve 1-72 no'lu BAP Komisyon Kararı ile yürürlükten kaldırılmış olup, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama İlkeleri" ekli şekliyle kabul edilmiştir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama İlkelerine ulaşmak için tıklayınız.