Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPACAK PROJE ARAŞTIRMACILARININ DİKKATİNE

Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenmiş olan projelerden Teşvik kapsamındaki proje türleri aşağıda verilmiştir. Başvurular aşamasında ilgili proje türlerinin dikkate alınması önem arzetmektedir.

Araştırma altyapısı oluşturulması,  girişimcilik,  araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma  kültürünün  desteklenmesine  yönelik  projeler  ile  sosyal  sorumluluk  ve  etkinliklere yönelik projeler teşvik kapsamı dışındadır. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca  tamamlayıcı  veya  destekleyici  mahiyette  bütçe  desteği  sağlanmasına yönelik olup, temelde aynı projenin parçası/uzantısı olan çalışmalar için  mükerrer puanlama yapılmaz.

Not: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'ne duyuru ekinden ulaşabilirsiniz. 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ KAPSAMINDAKİ BAP PROJELERİ

Bağımsız Araştırma Projeleri

Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri

Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri

Yüksek Lisans Tez Projesi

Doktora Tez Projesi

Tıpta Uzmanlık Tez projesi

Sanatta Yeterlik Tez projesi

Hızlı Destek Projeleri

 

 

Ekler

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ.pdf