Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

2016 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA POTANSİYELİNİ DESTEKLEME PROJELERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme Projeleri ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.

        Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 16/03/2017 tarih ve 2017/3-67 nolu kararı ile,  2016 yılında TÜBİTAK ve diğer kurumlarca kabul veya red edilen projelerin cevap yazılarının gecikmesi nedeniyle proje başvuruları ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 Yılı Uygulama İlkeleri'nin Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme Projeleri ile ilgili maddeleri kapsamı dahilindeki tüm 2016 yılı projeleri için komisyonumuza sunulacak olan Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme Projeleri önerilerinin başvuru süresi 15 Nisan 2017'e kadar uzatılmıştır. 

Konu ile ilgili Komisyon Kararları aşağıdadır.

-2016 yılında TÜBİTAK ve diğer kurumlarca kabul veya red edilen projelerin cevap yazılarının gecikmesi nedeniyle proje başvuruları ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 Yılı Uygulama İlkeleri'nin Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme Projeleri ile ilgili maddeler kapsamı dahilindeki tüm 2016 yılı projeleri için komisyonumuza sunulacak olan proje önerilerinin başvuru süresinin 15 Nisan 2017'e kadar uzatılmasına oy birliği ile,

- BAP 2017 yılı uygulama ilkelerinin 6/l maddesinin 3. paragrafında yer alan "Başvuruda, ilgili destek için hazırlanan başvuru formu kullanılarak proje içeriği hakkında bilgi verilmesi ve başvuru yapılan diğer organizasyon tarafından araştırmacıya tebliğ edilen proje değerlendirme sonucunu gösteren geçerli bir belge ile proje sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmış bir örneğinin sunulması zorunludur" cümlesinin "Başvuruda, ilgili destek için hazırlanan başvuru formu kullanılarak proje içeriği hakkında bilgi verilmesi ve başvuru yapılan diğer organizasyon tarafından araştırmacıya tebliğ edilen proje değerlendirme sonucunu gösteren geçerli bir belgenin sunulması zorunludur." şeklinde değiştirilmesine oy birliği ile